สวยมาก! ภาพชนะประกวด “ป่าชายเลนปากน้ำประแส” แค่ภาพเดียวก็ทำให้รักป่าชายเลนหมดใจ

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และเครือข่ายรักษ์ป่าชายเลนไทย ประกาศผลรางวัลการประกวดภาพถ่าย “ห้องเรียนธรรมชาติ ป่าชายเลนปากน้ำประแส” ภายใต้โครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นการสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปกับการลดโลกร้อนและขยะทะเล

ในการนี้มีผลงานจากนักท่องเที่ยว และช่างภาพทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพที่ส่งเข้าประกวดเกือบ 400 ภาพ โดยถ่ายทอดความงดงามของป่าชายเลนปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยองในมุมมองต่าง ๆ

สำหรับเกณฑ์การตัดสินให้คะแนน ได้แก่ 1) การสร้างความรู้สึกให้อยากมาท่องเที่ยวที่ “ห้องเรียนธรรมชาติ ป่าชายเลนปากน้ำประแส” 2) ความสวยงามและการจัดองค์ประกอบของภาพ 3) ความคิดสร้างสรรค์และความแปลกใหม่ 4) ชื่อและคำบรรยายภาพถ่ายทอดความหมายของภาพได้น่าประทับใจ และ 5) เทคนิคในการใช้ถ่ายภาพ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุติจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เทศบาลตำบลปากน้ำประแส และชมรมถ่ายภาพกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมคัดเลือกและตัดสิน

ผลการปะกวดภาพถ่าย “ห้องเรียนธรรมชาติ ป่าชายเลนปากน้ำประแส” ภาพของชาญวิทย์ อิสราสุวิภากร คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไป ในชื่อภาพ”วิถีชีวิตสะท้อนให้เห็นภาพของวิถีชีวิตชุมชนปากน้ำประแสที่อยู่ริมแม่น้ำ ดำรงชีวิตอยู่กับป่าชายเลน จึงเกิดความผูกพันและหวงแหนจนต้องเก็บรักษาเพื่อส่งต่อให้ลูกหลาน

ส่วนรางวัลชนะเลิศประเภทนักเรียน นักศึกษา เป็นภาพของ คณิน สอนสกุล ชื่อภาพ”นกกินเปี้ยว” สื่อให้เห็นถึงป่าชายเลนคือแหล่งห่วงโซ่อาหารที่สมบูรณ์ มีสัตว์มากมายอาศัยอยู่ โดยเฉพาะนกแปลก ๆ ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนปากน้ำประแสเพื่อหาอาหารที่มีอุดมสมบูรณ์

ติดตามชมผลงานภาพที่ได้รับรางวัลทั้งหมดได้ที่ Dow Thailand Facebook https://www.facebook.com/DowThailandGroup/

ชมคลิปวีดีโอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance ได้ที่ https://youtu.be/SWqSya-MnEU

Stay Connected
Latest News