13 ปี “Tollway Safety Way” ยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน

“เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา และทุกอุบัติเหตุต่างสร้างความสูญเสียให้กับชีวิตและทรัพย์สินที่ไม่อาจประเมินค่าได้” ด้วยแนวคิดนี้เองทำให้นายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการ “Tollway Safety Way” เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน ตลอดระยะเวลากว่า 13 ปีที่ผ่านมา


โดยในปีที่ผู้คนเริ่มอ่อนล้าจากพิษโควิด19 โทล์ลเวย์ยังเดินหน้าติดตั้งป้ายสัญญาณไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสวรรค์ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เนื่องจากการจราจรในบริเวณนั้น เป็นเส้นทางสัญจรของประชาชนและการขนส่งสินค้าทางเกษตรกรรมอย่างคับคั่ง ทำให้มีทั้งรถขนาดใหญ่และขนาดเล็กวิ่งสัญจรผ่านไปมาอยู่ตลอด บริษัทฯ มองเห็นถึงสัญญาณความไม่ปลอดภัย จึงได้จัดทีมงานจิตอาสาลงพื้นที่สำรวจและเร่งดำเนินโครงการทันที

อัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง กล่าวในฐานะผู้นำทีมงานจิตอาสาลงพื้นที่ปฏิบัติงานว่า “ในปัจจุบันอุบัติเหตุเป็นสาเหตุอันดับต้นๆในการเสียชีวิตของคนไทย บริษัทได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งโครงการ Tollway Safety Way ด้วยการช่วยติดตั้งป้ายสัญญาณไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ”

ในช่วงสายของวันหยุดต้นฤดูฝน ทีมงานจิตอาสาจากดอนเมืองโทล์ลเวย์ได้รวมพล ร่วมแรงร่วมใจกันติดตั้งป้ายสัญญาณไฟที่หน้าโรงเรียน หวังเพียงในวันเปิดเทอม ป้ายนี้จะเป็นตัวช่วยสะท้อนคำเตือนให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะระมัดระวังในการขับขี่อย่างปลอดภัย ลดอัตราความเร็วให้เขตพื้นที่ชุมชน รวมไปถึงการหยุดรถตามป้ายสัญญาณไฟ เพื่อการลดอุบัติเหตุให้กับเด็กๆ ผู้ปกครองและคุณครูได้
และป้ายสัญญาณไฟกะพริบจากพลังงานแสงอาทิตย์นี้ เกิดจากการนำเสนอของพนักงานในโครงการพนักงานนักพัฒนา แผนกซ่อมบำรุง ที่นำประสบการณ์จากการทำงานโดยเริ่มจากการต้องการยกระดับความปลอดภัยของผู้ใช้ทางบนทางยกระดับโดยการที่ต้องการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเพื่อเตือนความเร็ว จากนั้นจึงได้นำมาประยุกต์และปรับเป็นป้ายสัญญาณไฟกระพริบตามโรงเรียน วัดและชุมชนต่างๆ

นอกจากการติดตั้งป้ายสัญญาณไฟให้ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสวรรค์แล้ว ทางดอนเมืองโทล์ลเวย์ ยังมีแผนโครงการที่จะดำเนินการให้อีก 2 โรงเรียนในเขต อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ได้แก่ โรงเรียนบัวแก้วเกษร และโรงเรียนประชุมวิทยา เป็นลำดับถัดไป

โครงการ Tollway Safety Way ดำเนินมาตลอด 13 ปี บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ทราบดีว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ชุมชนที่ต้องการยกระดับคุณภาพความปลอดภัยบนท้องถนน จึงยินดีปฏิบัติภารกิจนี้อย่างเต็มใจ สำหรับพื้นที่ชุมชน โรงเรียน วัด หรือมูลนิธิใดที่ต้องการให้ทางดอนเมืองโทลล์เวย์ เข้าไปดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟ สามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่ ส่วนงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่โทร. 02-792-6522-26 ในวันราชการ ตั้งแต่ 8.00-17.00 น.

 

Stay Connected
Latest News