เซ็นทรัลพัฒนา ผู้นำศูนย์การค้าสะอาดปลอดภัย ‘Better Safe+ Together’ สร้างสังคมปลอดภัยร่วมกัน  

Published on 29 June 2022 | by SKY

0

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ และผู้นำศูนย์การค้าสะอาดปลอดภัย ภายใต้มาตรการป้องกัน “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Better Safe+ Together” ห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่ และเพื่อร่วมกันสร้างสังคมปลอดภัยไปด้วยกัน ขอความร่วมมือลูกค้าสวมหน้ากากอนามัยตามความสมัครใจ เมื่ออยู่ภายในอาคารศูนย์การค้า และล้างมือเป็นประจำสม่ำเสมอ

โดยทางศูนย์การค้า ยังคงเดินหน้ามาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+” เพื่อความมั่นใจด้วยมาตรฐานผู้นำศูนย์การค้าปลอดภัย โดยคุมเข้มมาตรการ อาทิ

– อากาศสะอาด: ฆ่าเชื้อระบบปรับอากาศด้วยแสง UV-C ตลอดเวลา

– พนักงานปลอดภัย: พนักงานทุกคน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และตรวจ ATK เป็นประจำสม่ำเสมอ

– Deep Cleaning: สะอาดทุกจุดสัมผัสทั่วศูนย์การค้า

– Big Cleaning: ฉีดพ่นฆ่าเชื้อทั่วทั้งศูนย์การค้าเป็นประจำทุกสัปดาห์

– Innovative Lifestyle: ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี touchless เพื่อความสะดวก ปลอดภัย อาทิ บริการ E-Payment ทั่วศูนย์การค้า และลิฟท์ไร้สัมผัส

เพราะความสะอาด ปลอดภัยของทุกคนคือสิ่งสำคัญสูงสุด และเราพร้อมเดินหน้าดูแลทุกคนอย่างเต็มที่ ไปพร้อมกับการมอบประสบการณ์ความสุขเหนือระดับให้กับทุกท่านในทุกครั้งเมื่อมาใช้บริการที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 36 สาขาทั่วประเทศ

Tags: , , , , , , ,

Back to Top ↑