การเติบโตของ EV ในกัมพูชา เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 800%

Published on 29 June 2022 | by SKY

0

ในช่วง 5 เดือนแรกของ ปี2565 (ม.ค.-พ.ค.)  มีการจดทะเบียนรถยนต์ EV ในกัมพูชา จำนวน 84 คัน เพิ่มชึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่มีจำนวน 9 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 800% หรือ 8 เท่าตัวเลยทีเดียว

Sun Chanthol รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง ของกัมพูชา เปิดเผยว่า รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีการจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้น โดยคาดว่า กัมพูชาจะมีจำนวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวปี 2050 เพื่อลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนสู่ช้ันบรรยากาศ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี  ผ่านการสนับสนุนการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้า

พร้อมทั้งเชิญชวนให้มีการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าแทนรถยนต์น้ำมันเชื้อเพลิง​ เนื่องจากราคาพลังงานไฟฟ้าถูกกว่า โดยปัจจุบันการชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในกัมพูชา มีค่าใช้จ่าย 4 ดอลลาร์ฯ และสามารถเดินทางได้ 100 กิโลเมตร เมื่อเทียบกับค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องจ่ายมากกว่า 10 ดอลลาร์ฯ

นอกจากนี้ กระทรวงโยธาธิการฯ ยังอยู่ระหว่างร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ และสถาบันที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมหลายแห่งในกัมพูชา พร้อมเชิญชวนนักลงทุนติดตั้งสถานีชาร์จตามขั้นตอนของกฎหมาย

ทั้งนี้ ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปมีแผนจะหยุดผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงภายในปี 2578  ทำให้กัมพูชาต้องเตรียมแผนพร้อมรองรับกรณีที่มีการหยุดผลิตรถยนต์น้ำมันเชื้อเพลิง ขณะที่ภาษีนำเข้าสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ 63%  ส่วนรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกเก็บภาษีนำเข้าโดยเฉลี่ย 120%

สำหรับข้อมูลนในปี 2564 กระทรวงโยธาธิการฯ ได้จดทะเบียนยานพาหนะพลังงานไฟฟ้าแล้วทั้งหมด 148 คัน ได้แก่ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 110 คัน จักรยานสามล้อและจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้า 38 คัน โดยร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ติดตั้งสถานีชาร์จ​ EV ในกรุงพนมเปญ จังหวัดสีหนุวิลล์ จังหวัดพระตะบอง และจังหวัดเสียมราฐ พร้อมทั้งร่วมมือกับปั๊มน้ำมัน ได้แก่ Caltex, Total, PTT, Sokimex และ Tela รวมถึงการติดตั้งบนทางหลวงแห่งชาติของประเทศ เช่น ทางด่วน พนมเปญ – สีหนุวิลล์และบนทางหลวงสายสำคัญๆ ของประเทศอีกจำนวนมาก

ข้อมูล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Tags: , , , , , , , , , ,

Back to Top ↑