Ocean Action Label ฉลากรักษ์โลก ผลิตจากขยะทะเล ในระยะ 50 กม. จากชายฝั่ง

Published on 29 June 2022 | by SKY

0

ยูพีเอ็ม ราฟลาแทค ผู้นำทางด้านการผลิตฉลากสินค้าแนวใหม่ที่ยั่งยืน เปิดตัว Ocean Action Label  ฉลากสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อต่อสู้กับมลพิษจากพลาสติกที่ถูกทิ้งตามชายฝั่งทะเลเป็นครั้งแรกของโลก

ทั้งนี้ มีข้อมูลว่า มลพิษจากพลาสติกจำนวนมหาศาลถูกทิ้งลงในมหาสมุทรของเราทุกวัน โดยแต่ละปีมีปริมาณพลาสติกเพิ่มขึ้นเกือบ 13 ล้านตันต่อปี หรือเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% ทุกปี  หากจะให้เห็นภาพที่ชัดขึ้น คือ การที่มีรถบรรทุกขยะพลาสติกมาเต็มคันรถแล้วเทลงไปในทะเลทุกนาที และหากไม่หยุดยั้ง คาดว่าในปี 2593 จะมีปริมาณขยะพลาสติกมากกว่าปลาในทะเลเสียอีก ประกอบกับ พื้นที่ของมหาสมุทรครอบคลุมพื้นผิวโลกถึงกว่า 71% การปกป้องมหาสมุทร จึงเป็นการปกป้องระบบนิเวศ ธรรมชาติ และโลกทั้งใบด้วยเช่นกัน จึงจำเป็นต้องมีหาทางป้องกันการการรั่วไหลของขยะพลาสติกลงสู่มหาสมุทรตั้งแต่ต้นทาง

นำมาสู่การต่อยอดการกำจัดขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งตามชายฝั่งทะเล ด้วยการนำมาผลิตเป็น Ocean Action Label ​โดยวิธีการจัดการขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งตามชายฝั่งทะเล (Ocean Bound Plastic, OBP)  ในระยะ 50 กม.  และการรับรองมาตรฐานขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งตามชายฝั่งทะเล (OBPCert.) ได้ให้คำจำกัดความว่า “มีความเสี่ยงที่จะลอยสู่ทะเล” โดยนวัตกรรมวัสดุฉลากสินค้าชนิดใหม่นี้เกิดจากความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดของพันธมิตรในห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์

โดยมีการคาดการณ์ว่า ขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งตามชายฝั่งทะเลมีจำนวนมากถึง 80% ของจำนวนขยะพลาสติกทั้งหมดในทะเล แต่ปัจจุบันมีขยะพลาสติกแค่ประมาณ 10% เท่านั้นที่ได้รับการรีไซเคิล ​ส่วนที่เหลือได้ถูกฝังกลบ เผา และกระจายออกไปสู่ธรรมชาติหรือทะเล การสร้างตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งตามชายฝั่งทะเล เป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ องค์การสหประชาชาติเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่มากขึ้นของการรีไซเคิลขยะพลาสติก และได้ร่างสนธิสัญญาโลก เพื่อจัดการมลพิษพลาสติกในปี 2564 เพื่อหาวิธีการที่ยังยืน และเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้นในการรีไซเคิลขยะพลาสติกที่เกิดจากผู้บริโภค

Eliisa Laurikainen ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ของยูพีเอ็ม ราฟลาแทค กล่าวว่า “Ocean Action Label คือนวัตกรรมวัสดุฉลากสินค้าชนิดใหม่ล่าสุดของ beyond fossil journey ไม่เพียงแต่จะช่วยป้องกันไม่ให้ขยะพลาสติกออกไปสู่ทะเล แต่นวัตกรรมนี้ยังช่วยเพิ่มโอกาสให้เจ้าของแบรนด์บรรลุเป้าหมายในการใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิลอีกด้วย Ocean Action Label นั้นง่ายต่อการใช้งาน และสามารถทดแทนที่วัสดุเดิมได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม ผลิตขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางโดยเฉพาะ และวัสดุนี้มีประสิทธิภาพเหมือนกันกับฉลากสินค้าทั่วไปที่ทำจากวัสดุ fossil-based ซึ่งเหมาะสำหรับใช้กับสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) เช่น ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม”​

สำหรับวิธีการผลิตฉลากรักษ์โลกจากขยะทะเลชิ้นนี้นั้น หลังจากการเก็บและแยกขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งตามชายฝั่ง บริษัท HHI จะใช้วิธีการรีไซเคิลทางเคมีในการเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นน้ำมันไพโรไลซิส ในขั้นตอนต่อมา บริษัท ซาบิก จะนำน้ำมันไพโซไลซิสมาผลิตเป็นเม็ดพลาสติก PP คุณภาพสูง และหลังจากนั้น บริษัทผลิตฟิล์มพลาสติก แทกลีฟ อินดัสทรีส์ จะนำเม็ดพลาสติกไปผลิตเป็นฟิล์ม ก่อนที่ยูพีเอ็ม ราฟลาแทค จะนำฟิล์มมาผลิตเป็นฉลากสินค้าในขั้นตอนสุดท้าย

Lada Kurelec ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรกิจ PP, PET, PS, PVC, PU และอีลาสโตเมอร์ สำหรับสินค้าปิโตรเคมี ของ ซาบิก กล่าวว่า “เราภูมิใจนำเสนอทางเลือกที่มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นแก่ลูกค้าของเรา ด้วยการรีไซเคิลขยะพลาสติกก่อนที่จะกระจายออกสู่ทะเลและแม่น้ำ ฉลากสินค้าเหล่านี้มีส่วนผสมของขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งตามชายฝั่งที่ได้จากโครงการ TRUCIRCLE™ ซึ่งเป็นCircular Solution ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดขยะพลาสติก ลดการใช้ fossil-based และปกป้องโลกของเรา”

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Back to Top ↑