“โคคา-โคล่า” เดินหน้าวิสัยทัศน์ World Without Waste สนับสนุนแคมเปญ “โค้กชวนแยก แลกลุ้นโชค กับ Trash Lucky” ปีที่ 2

“โคคา-โคล่า” เดินหน้าวิสัยทัศน์ World Without Waste สนับสนุนแคมเปญ โค้ก” ชวนแยก แลกลุ้นโชค กับ Trash Luckyต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ผนึกพันธมิตร ส่งเสริมผู้บริโภคแยกบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลที่มีค่าออกจากขยะอื่นๆ  พร้อมลุ้นรับรางวัลมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

หลังประสบความสำเร็จจากแคมเปญ  โค้กชวนแยก แลกลุ้นโชค กับ Trash Luckyในปีแรก โดยสามารถรวบรวมขวดพลาสติก PET เพื่อนำเข้ากระบวนการรีไซเคิลได้มากกว่า 1.5 แสนขวด โดยมีน้ำหนักรวมกว่า 3,500 กิโลกรัม และได้นำไปผลิตเส้นใยสำหรับตัดชุด PPE ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ถึง 1,500 ชุด

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมการคัดแยกและจัดการขยะอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปรีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน​​ ประกอบกับเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์  World Without Waste กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับ 4 พันธมิตรขับเคลื่อนแคมเปญ​​ “โค้กชวนแยก แลกลุ้นโชค กับ Trash Lucky” ปีที่ 2 โดยได้นำ Lesson Learn จากการขับเคลื่อนในปีแรก เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมจากผู้บริโภค ในการร่วมคัดแยกขยะ และนำขวดบรรจุภัณฑ์พลาสติก PET กลับเข้าสู่ระบบการรีไซเคิลได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ก้าวข้าม Pain point ด้วยความง่ายและสะดวก

ทั้งนี้ แคมเปญ โค้กชวนแยก แลกลุ้นโชค กับ Trash Lucky ปีที่ 2 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ถึงความจำเป็นในการแยกวัสดุรีไซเคิลที่มีค่า เช่น ขวดพลาสติก PET และกระป๋อง โดยผู้บริโภคสามารถคัดแยกและส่งบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ที่จุดรับรีไซเคิลทั่วกรุงเทพฯ ตลอดแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลรายเดือน ซึ่งจัดกิจกรรมลุ้นโชคโดยแทรชลัคกี้ โดยมี โคคา-โคล่า​ สนับสนุนของรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 2 ล้านบาท​

โดยในปีนี้ได้เพิ่มจุดรับวัสดุรีไซเคิล ณ โลตัส และสถานีบริการน้ำมันเชลล์ สาขาที่กำหนด ทั่วกรุงเทพฯ รวมถึงจุดรับวัสดุรีไซเคิลของแทรชลัคกี้ ในส่วนของอินโดรามา เวนเจอร์ส พันธมิตรดั้งเดิมของแคมเปญ จะช่วยเปลี่ยนขวดพลาสติก PET ที่เก็บรวบรวมเป็นเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิล (rPET) ตอบรับการที่ประเทศไทยเพิ่งออกกฎหมายอนุญาตให้สามารถนำเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิล (rPET) มาผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่มได้ 

คุณนันทิวัติ ธรรมหทัย ผู้อำนวยการองค์กรสัมพันธ์ การสื่อสารและความยั่งยืน บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณณัฐภัค อติชาตการ ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แทรชลัคกี้ จำกัด (Trash Lucky) กล่าวถึงการขับเคลื่อนโครงการ “โค้กชวนแยก แลกลุ้นโชค กับ Trash Lucky” ปีที่ 2 ว่า ความสำเร็จโครงการในปีที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จในการสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในการร่วมคัดแยกขยะ เพื่อนำส่งกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้มากขึ้น ซึ่งภายหลังจบโครงการได้ร่วมวิเคราะห์การดำเนินงาน เพื่อการขับเคลื่อนโครงการต่อในปี 2 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพบว่า การจัดกิจกรรมชิงโชคมีส่วนช่วยกระตุ้นและขยายฐานไปสู่กลุ่มที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชค ซึ่งเป็นหนึ่งในความนิยมของผู้บริโภคชาวไทย​ แต่จุดอ่อนสำคัญที่ได้รับฟีดแบ็คจากผู้บริโภค อยู่ที่ความสะดวกในการส่งขยะบรรจุภัณฑ์เพื่อเข้าร่วมแคมเปญ ​ประกอบกับเวลาในการดำเนินงานที่เพียงไม่กี่สัปดาห์ ทำให้ผู้บริโภคบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

การจัดกิจกรรมในปีที่ 2 นี้ จึงได้เพิ่มพันธมิตร เพื่อเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก ในการเป็นจุดรับขยะขวดพลาสติก PET จากลูกค้า โดยมีผู้นำร่องเข้าร่วมโครงการ 2 รายในปีนี้ ได้แก่ โลตัส และสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องเข้าไปใช้บริการในแต่ละวันอยู่แล้ว​ ทำให้ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่รวบรวมขยะจากผู้บริโภคได้เพิ่มอีกกว่า 20 จุด ทั่วกรุงเทพฯ ประกอบกับขยายเวลาการร่วมกิจกรรมยาวนานขึ้น  จึงเชื่อว่าการขับเคลื่อนโครงการในปีนี้จะสามารถประสบความสำเร็จได้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน

ย้ำความแข็งแกร่งระบบรีไซเคิลของไทย

คุณนันทิวัติ ให้ข้อมูล เพิ่มเติมว่า ธุรกิจรีไซเคิลของประเทศไทยถือว่ามีความแข็งแกร่งอันดับต้นๆ ของภูมิภาค ทั้งจากจำนวนผู้ประกอบการด้านรีไซเคิลโดยเฉพาะในกลุ่มพลาสติก PET ที่มีมากกว่าสิบราย ขณะที่ในบางประเทศยังไม่มีโรงงานรีไซเคิลในประเทศเพื่อรองรับการดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ ประกอกกับการตระหนักรู้ของประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญของการแยกขยะ จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ถือว่ามีความตระหนักรู้ในระดับที่ดีเช่นเดียวกัน หากสามารถเติมเต็มเรื่องการอำนวยความสะดวกให้สามารถทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ก็เชื่อว่าอัตราการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์เพื่อนำไปรีไซเคิลจะยิ่งแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการมีระบบการรีไซเคิลที่แข็งแรงเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปลดล็อก ข้อกฎหมาย rPET ในการนำขวด PET ที่ใช้แล้วนำกลับมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่มได้อีกครั้ง จะกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการผลักดันการเติบโตได้ เนื่องจากปัจจุบัน PET ถือเป็นกลุ่มบรรจุภัณฑ์ที่มีคนใช้งานมากที่สุด เพราะมีน้ำหนักเบา ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในปัจจุบันที่ต้องการความคล่องตัว และยังนำไปรีไซเคิลได้ง่าย แต่ที่ผ่านมา จะมีการรีไซเคิลเพื่อนำเส้นใยที่ได้ไปต่อยอดผลิตภัณฑ์อื่นๆ แต่หากสามารถนำกลับเข้ามามาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ในระบบได้เช่นเดิมก็จะยิ่งเป็นแนวทางที่มีความยั่งยืนได้เพิ่มมากขึ้น

“การปลดล็อก rPET ยังช่วยสนับสนุนให้โคคา -โคล่า ประเทศไทย สามารถบรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อน  World Without Waste ที่มีความมุ่งหมายสำคัญคือ การจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ทุกประเภทกลับคืนให้ได้ 100% รวมทั้งการใช้วัสดุจากการรีไซเคิลเป็นส่วนผสมในบรรจุภัณฑ์ใหม่อย่างน้อย 50% ภายในปี 2030 โดยที่ผ่านมาบริษัท​ดำเนินการและสนับสนุนการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์ทุกประเภทมาโดยตลอด ขณะในส่วนของการใช้ Recycle Content ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ ทำได้แค่ในกลุ่มแก้วกับอลูมิเนียมเท่านั้น แต่ในส่วนของกลุ่มพลาสติก PET นั้น ยังไม่สามารถดำเนินการได้ แต่เมื่อมีการปลดล็อกเงื่อนไขนี้แล้ว ก็เชื่อว่าจะสามารถขับเคลื่อนนโยบายที่วางไว้ได้ตามเป้าหมาย”​

สำหรับแคมเปญ “โค้ก” ชวนแยก แลกลุ้นโชค กับ Trash Lucky เป็นแคมเปญที่มีระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 จัดขึ้นโดย แทรชลัคกี้ และสนับสนุนเงินรางวัลโดย “โคคา-โคล่า”มูลค่าของรางวัลรวม 2 ล้านบาท ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครผ่าน Line official account: @trashlucky โดยจะได้รับรหัสสมาชิกภายหลังการสมัคร และโอกาสลุ้นรางวัลถึง 3 ต่อ   ซึ่งจะถูกแจกตลอดระยะเวลา 6 เดือน รางวัลต่อที่หนึ่ง บุคคลที่ส่งวัสดุรีไซเคิลในแคมเปญระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566 จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล ประจำเดือนของเดือนนั้นๆ มีของรางวัลได้แก่ โทรศัพท์มือถือไอโฟน ทองคำ และ บัตรกำนัลช็อปปิ้ง รางวัลต่อที่สอง สิทธิ์ลุ้น รางวัลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 จะถูกนำไปลุ้นรางวัลทองคำแท่ง 5 บาท ในเดือนมกราคม 2566 โดยอัตโนมัติ รางวัลต่อที่สาม สิทธิ์ลุ้นรางวัลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566  จะถูกนำไปลุ้นรางวัลทองคำแท่ง 20 บาท ในเดือนเมษายน 2566 โดยอัตโนมัติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่  https://trashlucky.com/recycleme บริษัท หรือ หน่วยงานที่ต้องการเข้าร่วมแคมเปญ และร่วมตั้งถังเป็นจุดรับวัสดุรีไซเคิลเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ สามารถติดต่อ แทรชลัคกี้ ได้ที่ [email protected]

Stay Connected
Latest News