‘Sustainability is Core!’​ ความยั่งยืน กับ ‘เซ็นทรัล รีเทล’ สู่ต้นแบบค้าปลีกยั่งยืนรายแรกของไทย และ Next-Gen Omni Retailer ของเอเชีย

สำหรับทุกธุรกิจแล้ว Cash หรือ ‘กระแสเงินสด’ เป็นปัจจัยสำคัญของการขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโต จนมีคำกล่าวว่า ‘Cash is King’ ที่เราคุ้นเคยกันดี แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำธุรกิจในยุค New Era นี้  ไม่สามารถมองแค่มุมของการเติบโตจากฟากฝั่งของธุรกิจเพียวๆ ได้อีกต่อไป แต่ต้องขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลผลกระทบทั้งในมิติของทั้งสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างรอบด้าน

‘ซีเค พาวเวอร์’ ขึ้นทำเนียบบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน ติดโผหุ้นกลุ่ม ESG Emerging ประจำปี 65

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP) หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดและมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรที่ต่ำที่สุดรายหนึ่งของภูมิภาค ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในทำเนียบบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน (ESG Emerging List)