Tesla โดนปรับ 1.2 แสน ดอลล่าร์US ฐานฝ่าฝืนม.ขยะอันตรายและมลพิษทางอากาศ

The Environmental Protection Agency (EPA) ลงโทษปรับ Tesla ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Tesla อย่างหนักด้วยเป็นเงิน 121,452 ดอลล่าร์สหรัฐ เนื่องจากฐานการผลิตที่ Fremont รัฐแคลิฟอร์เนีย กระทำการฝ่าฝืน “มาตรฐานขยะอันตรายและมลพิษทางอากาศ”

เดอะมอลล์ กรุ๊ป หนุนแยกทิ้งขยะอันตรายในชุมชนถูกวิธี

ร่วมโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ แยกทิ้งขยะอันตราย” โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้น และจัดตั้งตู้วางจุดเก็บรวบรวมขยะอันตราย (Drop Off) ครบทั้ง 9 สาขา