แฟนๆ Evian ถูกใจสิ่งนี้ ขวดน้ำรุ่นใหม่ที่ผลิตจากขวดรีไซเคิล 100% ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

แบรนด์น้ำแร่ Evian ขึ้นชื่อว่าเป็นแบรนด์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกแบรนด์หนึ่งที่พยายามพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้สร้างสรรค์ขวดน้ำแร่รุ่นใหม่ขนาด 400 มิลลิลิตร ที่ผลิตขึ้นจากพลาสติกรีไซเคิล 100% และเป็นขวดรุ่นที่ไม่มีฉลากพลาสติกให้เราเห็นอีกด้วย ซึ่งขวดรุ่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้เวลาทั้งสิ้น 2 ปี เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายด้าน Circular ของบริษัทในปี 2025