ธนาคารกรุงเทพ รับมอบเกียรติบัตร ยกย่อง “องค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ” จากคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา

เชิดชูองค์กรต้นแบบ-ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับการยกย่องในฐานะ “องค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ” ประจำปี 2567 จาก คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

ม.มหิดล สร้างโมเดลจ้างงานคนพิการเชิงสังคม เตรียมขยายผลเป็นนโยบายระดับประเทศ

อนาคตของการจ้างงานคนพิการมีแนวโน้มที่ดีขึ้น นับตั้งแต่ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ ปี พ.ศ. 2550 แต่ยังมีหลายสถานประกอบการอยู่ระหว่างการตัดสินใจที่จะเข้าสู่กระบวนการจ้างงานคนพิการ เนื่องจากยังไม่เคยมีประสบการณ์จ้างงานคนพิการมาก่อน

ไปดูคนพิการผนึกกำลังเปลี่ยน“ภาระ”ให้เป็น“พลัง”ที่”ศูนย์ฝึกคนพิการอาซี่ยนฯ”

เมื่อคนพิการกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันนำโดย ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้พิการทางสายตา เพื่อพยายามผลักดันให้คนพิการก้าวข้ามความพิการสู่สังคมเสมอภาคอย่างมีศักดิ์ศรีสามารถประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงตนเองได้ และไม่เป็นภาระต่อสังคม จึงเป็นที่มาของ”ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน (เชียงดาว)”

เปิดอาณาจักร“ศูนย์ฝึกคนพิการอาเซียน” ความหวังของคนพิการ

แม้คณะนักปั่น “คนตาดี ช่วยคนตาบอด” 40 กว่าชีวิต จะเข้าเส้นชัย “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน”  มิใช่แค่ว่า “คนพิการทำอะไรได้มากกว่าที่คิด” หากมุ่งสู่เป้า “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” อำเภอเชียงดาว อาณาจักรที่ทุกคนจะใช้ชีวิตเท่าเทียมกัน