คนอร์จับเทรนด์ TikTok Food ส่งแคมเปญ #KnorrDaretoTry ดึง Gen Z บริโภคแมลง ตระหนักการกินที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เทรนด์การกินอาหารที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะโปรตีนทางเลือกนับเป็นสิ่งที่หลายแบรนด์ได้ให้ความสำคัญกันมากขึ้นในนาทีนี้ เพื่อให้คนตระหนักถึงการกินที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนั่นเอง