จาก ‘คราฟต์เบียร์ตอซังข้าว’ สู่ ‘คราฟต์เบียร์ผักตบชวา’ ไอเดีย ‘ชุมชนอยุธยา’ เปลี่ยนปัญหาเป็นการสร้างอัตลักษณ์ชมุชน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

‘คราฟท์เบียร์จากผักตบชวา’ ไอเดียสุดครีเอทจากศูนย์ฝึกอาชีพของชุมชน หรือ ศูนย์ฝึกมีชีวิต กศน.ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การต่อยอดทางเศรษฐกิจให้แก่ผักตบชวา ที่มักจะขึ้นผิดที่ผิดทางและขยายจำนวนอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม หรือสร้างปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่