พรีเมียร์ลีกนำช่วงเบรกพักดื่มน้ำกลับมาใช้ในการแข่งขัน ด้านรัฐบาลอังกฤษเริ่มมาตรการจำกัดน้ำรับภัยแล้ง หลังสถิติความร้อนสูงสุดรอบ 87 ปี

พรีเมียรลีกเตรียมนำช่วงเบรกพักดื่มน้ำ (Drink Break) กลับมาใช้ในการแข่งขันใหม่อีกครั้ง หลังอุณหภูมิทั่วประเทศทะยานสูงขึ้นต่อเนื่อง  ด้านรัฐบาลอังกฤษประกาศสภาวะภัยแล้ง หลังเกิดคลื่นความร้อนต่อเนื่องไปทั่วประเทศอังกฤษ พร้อมกำลังพิจารณาถึงข้อจำกัดการใช้น้ำ

บทความ : ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน ตอนที่ 2

HIGHLIGHT : ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน (ตอนที่ 2) : ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโลกจากสถาวะโลกร้อน รวมทั้งสรุปสถานการณ์ในมิติสังคมโลกที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ที่จะช่วย “ชี้เป็นชี้ตาย” ในการต่อสู้กับปัญหาโลกร้อนนี้ ในตอนนี้ จะขอสรุปให้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโลกหากเราไม่ทำอะไรหรือทำแต่ไม่เพียงพอ ที่จะช่วยกันลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งจะสรุปสถานการณ์ในมิติสังคมโลกที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน