‘จุดจบสายเคลม’ ออสเตรเลียเอาจริงแบรนด์ฟอกเขียว ดำเนินคดีถุงขยะ ฌ อ้างใช้วัสดุรีไซเคิลจากพลาสติกในทะเล

Clorox Australia ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนของออสเตรเลีย รวมถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Food Care แล​ะถุงขยะภายใต้แบรนด์ Glad  กำลังเผชิญ​กับการถูกดำเนินการทางกฎหมายจาก Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) หน่วยงานกำกับดูแลเพื่อให้เกิดการ​แข่งขันที่เป็นธรรมในธุรกิจ รวมทั้งการดูแลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และการักษาสิทธิผู้บริโภคของออสเตรเลีย