CATAN บอร์ดเกมระดับตำนาน สร้างภาคต่อ New Energies เพิ่มเส้นเรื่องเชื่อมโยงพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม ​พร้อมผลิตด้วยวัสดุยั่งยืน ไม่มีพลาสติก

คาธาน สตูดิโอ เปิดตัวบอร์ดเกมใหม่  ‘CATAN : NEW ENERGIES‘ ซึ่งเป็นเรื่องราวภาคเสริมเวอร์ชันล่าสุด ​จากบอร์ดเกมระดับตำนานอย่าง ‘​The Settlers of Catan’ หรือ นักบุกเบิกแห่งคาทาน ​บอร์ดเกมแนวกลยุทธ์ที่ออกแบบโดย Klaus Teuber ชาวเยอรมัน และได้รับความนิยมไปทั่วโลก สามารถผลิตและจำหน่ายได้มากกว่า 24 ล้านกล่อง รวมทั้งถูกแปลเป็นมากกว่า 30 ภาษา รวมทั้งภาษาไทยด้วย

SCG ผนึก 315 พันธมิตร ขับเคลื่อน ESG ทั่วอาเซียน เร่งดันนวัตกรรม Net Zero ครั้งแรกในประเทศ

เมื่อ ESG คือทางรอด เอสซีจียกระดับ SD Symposium ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 สู่  ESG Symposium เพื่อขยายพลังความร่วมมือตามแนวทาง ESG ซึ่งเป็นทางรอดเดียวที่จะช่วยแก้วิกฤตซ้ำซ้อนที่กำลังเผชิญอยู่ ผนึกกำลังภาคเอกชน ภาครัฐ ประชาสังคม และพันธมิตรระดับโลก 315  ราย ผนึกพลังความร่วมมือด้าน ESG เป็นครั้งแรกในไทย ในงาน ESG Symposium 2022

“หลักอิทธิบาท 4 กับการแยกขยะ” เมื่อขยะไม่มีอยู่จริง เป็นเพียงแค่ทรัพยากรที่ถูกวางไว้ผิดที่

“ขยะไม่มีจริง แต่เป็นเพียงสิ่งที่เรามโนคติขึ้นมาเอง  ขยะเป็นแค่ทรัพยากรที่ถูกวางไว้ผิดที่เท่านั้น”  อีกหนึ่งหลักคิดจาก พระครูทิพากร อริโย รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง วัดต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะ ที่นอกจากเป็นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชนในพื้นที่ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ แล้ว ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ และคัดแยกขยะให้กับผู้คนในชุมชน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย