สมาคมเพื่อนชุมชน เดินหน้าโครงการ “เพื่อนชุมชนคนอาชีวะ ปีที่ 5” ต่อเนื่อง เปิดมุมมองการศึกษา ปั้นนักเรียนสายอาชีพสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

นายนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล กรรมการบริหารสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมฯ ได้จัดโครงการ “เพื่อนชุมชนคนอาชีวะ ปีที่ 5” ประจำปี 2566 (CPA V-Camp 2023) ภายใต้แนวคิด “เลือกสาขาที่ชอบ สู่อาชีพที่ใช่” ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดระยอง สถาบันอาชีวะในจังหวัดระยอง คณาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดระยองทั้ง 6 แห่ง