แอร์เอเชียเพ้นท์ลายเครื่องบิน ‘Sustainable Asean’ย้ำการท่องเที่ยวยั่งยืน

แอร์เอเชียเปิดตัวลายเครื่องบินใหม่ในแนวคิด ‘Sustainable Asean’ หรือ “อาเซียนยั่งยืน” บนเครื่องบินแอร์บัส เอ320 เพื่อเฉลิมฉลองวันสถาปนาประชาคมอาเซียน เสริมแกร่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิก แสดงเจตจำนงในการผลักดันให้แบรนด์อาเซียนเป็นที่รู้จักในระดับโลก และตอกย้ำการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของประชากรอาเซี่ยน