ถอดบทเรียน เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ’60 สร้าง Sustainability ต้นน้ำ

ดีแทค ร่วมมือเหนียวแน่นกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด บนเวทีประกวด “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด”

เผย 3 เทรนด์แรงเกษตรไทย “เกษตรเชิงข้อมูล – พลังงานหมุนเวียน – ชีววิธี”

ลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า จากเวทีประกวด “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด”9 ปีของการประกวด พบพัฒนาการของผู้เข้าประกวดอย่างมีนัยสำคัญ

หลายธุรกิจกำลังจะสูญพันธุ์ เมื่อขาดเรื่อง Anti-Corruption

เสียงของผู้บริโภคเป็นเสียงที่ “ทรงพลัง” อย่างยิ่งต่อโลกธุรกิจทุกวันนี้ เพียงแค่ผู้บริโภคตระหนักถึงพลังของตัวเอง ลุกขึ้นมาตั้งคำถาม และเรียกร้องให้องค์กรธุรกิจต้องแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมเพื่อยกระดับให้คุณภาพดีขึ้น