MBK ฟาร์มสุข…เพื่อชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียว แหล่งอาหารปลอดภัย แยกขยะ

พื้นที่ว่างในชุมชนแฟลตการรถไฟที่เคยโล่ง ตอนนี้ถูกพัฒนาเป็นสวนผักขนาดย่อมเต็มไปด้วยผักนานาประโยชน์กว่า 20 ชนิด โดยนำขวดน้ำพลาสติก ชาม ยางรถยนต์ ขยะเหลือใช้ได้ถูกดัดแปลงเป็นภาชนะปลูกต้นไม้ ติดตั้งค้างให้ไม้เลี้อยเป็นซุ้มตกแต่งสวยงาม สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับชุมชนแห่งนี้