‘โลตัส x โครงการหลวง’ ต่อยอด ‘เลอตอสู่โลตัส’ ปี 2 คัดสรรสินค้าคุณภาพสูง จากยอดดอยสู่กลางเมือง เล็งเพิ่มสัดส่วนสินค้าโครงการหลวงมากขึ้น

โลตัส ​จับมือ มูลนิธิโครงการหลวง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 29 ต่อยอดโครงการหลวง “เลอตอสู่โลตัส” ปีที่ 2 จากยอดดอย สู่ใจกลางเมือง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวเขา และสุขภาพที่ดีของชาวเรา 

โลตัส เดินหน้าสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง ขยายความร่วมมือสู่โครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก รับซื้อผลผลิตช่วยเกษตรกรชาวเขา ส่งขายทั่วประเทศ จัดมหกรรมสินค้าโครงการหลวง “เลอตอสู่โลตัส” ที่สาขานอร์ธ ราชพฤกษ์

โลตัส ต่อยอดความร่วมมือ มูลนิธิโครงการหลวง ต่อเนื่องกว่า 28 ปี  สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกรชาวเขาและช่วยให้ลูกค้าและประชาชนเข้าถึงผักและผลไม้สดคุณภาพสูง ในราคาที่เอื้อมถึง ผ่านสาขาและช่องทางออนไลน์ เดินหน้ารับซื้อผลิตผลจาก “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ” จังหวัดตาก