ดิอาจิโอ ร่วมมือกับคีนันและศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี ยกระดับคุณภาพสตรี ผ่านโครงการ “Learning for Life: เสริมทักษะภาคบริการให้ได้งานที่ใช่”

บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) หรือ DMHT ผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้าพรีเมียมระดับโลก ร่วมกับ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย จัดการอบรม “Learning for Life: เสริมทักษะภาคบริการให้ได้งานที่ใช่” อย่างต่อเนื่อง