ดิอาจิโอ ร่วมมือกับคีนันและศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี ยกระดับคุณภาพสตรี ผ่านโครงการ “Learning for Life: เสริมทักษะภาคบริการให้ได้งานที่ใช่”

บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) หรือ DMHT ผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้าพรีเมียมระดับโลก ร่วมกับ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย จัดการอบรม “Learning for Life: เสริมทักษะภาคบริการให้ได้งานที่ใช่” อย่างต่อเนื่อง

เพื่อเสริมทักษะและยกระดับคุณภาพชีวิตให้บุคลากรที่สนใจ ล่าสุดร่วมมือกับ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี จัดการอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพของศูนย์ฯ จำนวนกว่า 70 คน เพื่อเสริมทักษะด้านการบริการและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ช่วยเตรียมความพร้อมในการทำงาน โดยเฉพาะการส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในอุตสาหกรรมบริการ ให้สามารถก้าวเข้าสู่การทำงานอย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคต

นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวว่า “ปัจจุบันขีดจำกัดทางเพศดูจะลดลงไปเรื่อยๆ เห็นได้จากโอกาสที่เปิดกว้างให้ผู้หญิงประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเองมากขึ้น การช่วยส่งเสริมความสามารถของผู้หญิงให้พร้อมเสมอสำหรับทุกโอกาสจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทางกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมุ่งมั่นดำเนินงานอยู่อย่างต่อเนื่อง เป็นที่น่ายินดีที่หลายหน่วยงานหันมาร่วมกันสนับสนุนการส่งเสริมทักษะของผู้หญิง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเท่าเทียมในสังคม โครงการ “Learning for Life: เสริมทักษะภาคบริการให้ได้งานที่ใช่” ก็เป็นตัวอย่างที่ดีอีกโครงการหนึ่งในการส่งเสริมทักษะให้ผู้หญิง เพราะหลักสูตรการเรียนรู้นั้นครอบคลุมทั้งทักษะด้านการบริการ และทักษะด้านดิจิทัล ซึ่งล้วนเป็นสิ่งสำคัญในศตวรรษนี้ ทางกรมฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ DMHT และมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย เพื่อช่วยส่งเสริมความสามารถของผู้หญิง”

นางสาวอมรรัตน์ ศรีฉ่ำ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า “หนึ่งในพันธกิจหลักของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ คือการเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีเพื่อความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม และเพิ่มทักษะที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับสตรี ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของโครงการ “Learning for Life: เสริมทักษะภาคบริการให้ได้งานที่ใช่” ที่มีหลักสูตรที่ช่วยเติมเต็มทักษะด้านอาชีพที่ทางศูนย์ฯ ดำเนินงานอยู่ นั่นคือการส่งเสริมความรู้ด้านการให้บริการและทักษะทางดิจิทัล เพื่อให้รู้เท่าทันและหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวง รักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัว และเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน เพื่อให้ผู้หญิงได้มีโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว”

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการและรองประธานกรรมการมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย กล่าวว่า “นับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิ คีนันมีความมุ่งมั่นที่ยึดถือมาตลอด นั่นคือการส่งเสริมศักยภาพของคนในสังคม ผ่านการให้ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะที่จำเป็น เพื่อให้บุคคลในสังคมทุกกลุ่มสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพและอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ และเป้าหมายของเราจะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือในหลายๆ ภาคส่วน คีนันจึงได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงาน รวมถึง DMHT ที่เราร่วมงานกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยติดอาวุธที่จำเป็นในการประกอบอาชีพด้านการบริการให้กับบุคคลหลากหลายกลุ่ม ทั้งนักศึกษาและบุคลากรทั่วไป รวมถึงกลุ่มสตรีที่เรามาจัดการอบรมกันในวันนี้ คีนันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆ เช่นนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการของเราจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน”

นางสาวชัชฎา จันทรางศุ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ดิอาจิโอมีแผนงานด้านความยั่งยืนที่เรียกว่า SOCIETY 2023: SPIRIT OF PROGRESS ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในหลายๆ ด้าน และหนึ่งในเป้าหมายหลักของเราคือการส่งเสริมทักษะด้านการบริการให้กับบุคลากรทุกกลุ่ม โดยมีโครงการ Learning for Life เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายในด้านนี้ โดยมีเป้าหมายคือการช่วยเสริมทักษะด้านการบริการและทักษะที่จำเป็นอื่นๆ ให้กับบุคลากรทั้งในและนอกอุตสาหกรรม เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการให้ดียิ่งขึ้น ในโอกาสเดือนแห่งสตรีสากลในปีนี้ DMHT รู้สึกยินดีเป็นพิเศษที่ได้ร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้หญิง ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของไทย”

โครงการ “Learning for Life: เสริมทักษะภาคบริการให้ได้งานที่ใช่” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง DMHT และมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ได้ตั้งเป้าในการอบรมให้ความรู้ทักษะด้านการบริการให้กับนักศึกษาเป็นจำนวนกว่า 1,200 คนภายในปีแรก ในขณะที่บริษัทได้ตั้งเป้าหมายให้มีคนเข้าร่วมโครงการ Learning for Life ถึง 15,000 คนภายในปี 2030 โดยจะมีการจัดอบรมให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษา นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา รวมไปถึงผู้ที่สนใจและผู้ที่ทำงานอยู่ในภาคการบริการทั่วประเทศไทย เพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะและร่วมกันผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของไทย

Stay Connected
Latest News

โลตัส ร่วมกับ ททท. จัดงาน “ฟู้ดติดดาว” ยกขบวนร้านมิชลินและสตรีทฟู้ดชื่อดังกว่า 25 ร้านค้า ที่สุดของประเทศไทย! เดินสายออกบูธในโลตัส 5 ภาค เติมเต็มการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับอาหารและอาหารสดคุณภาพสูง