6 ไอเดียสุดปังสู่สตาร์ทอัพสายรักษ์โลกปี 2021

การทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนับได้ว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นและได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ขณะที่การมาของโควิด-19 เป็นเสมือนตัวเร่งให้เราต้องคิดว่านี่คงถึงเวลาแล้วที่จะต้องลงทุนในธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับการใช้ชีวิตของเรา