KTC สร้าง Knowledge Sharing [PR.NEWS]

จูงมือเยาวชนบ้านมหาเมฆ ย้อนรอยพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาเรือใบ เป็นการจัดกิจกรรมแบ่งปันทั้งความรู้ และความคิดไปสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ​“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในครั้งนี้จึงได้จัดกิจกรรม “ย้อนรอยพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาเรือใบ”  ขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกีฬาเรือใบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเปิดโอกาสให้เยาวชนจากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ จำนวน 20 คน ได้เรียนรู้ถึงวิธีการแล่นเรือใบ ภายใต้การดูแลของสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   พร้อมกันนี้ ยังได้จัดช่วงเสวนาโดยกีระติ บัวลง นักกีฬาเรือใบตัวแทนระดับทีมชาติไทย ผู้มีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นแรงบันดาลใจ ร่วมบอกเล่าเรื่องราวเส้นทางการฝึกฝนก่อนที่จะประสบความสำเร็จเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความมุมานะ และความขยันหมั่นเพียร อันเป็นพื้นฐานของความสำเร็จในอนาคต ​​พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบเป็นครั้งแรก ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคครั้งที่ 16 […]