หุ่นยนต์ ZiGGY นวัตกรรมสถานีชาร์จอัจฉริยะเคลื่อนที่ รองรับดีมานด์รถยนต์ไฟฟ้าเติบโตในอนาคต

มีการคาดการณ์ไว้ว่าในปี 2040 ทั่วโลกอาจต้องการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามากถึง 500 ล้านแห่ง คิดเป็นมูลค่า 1.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับเม็ดเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า จึงถือเป็นความท้าทายของบริษัทผู้ผลิตเป็นอย่างมาก ต่อการพัฒนาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการเติบโตความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต