พนักงานแม็คโครร่วมทำความดี กวาดลานวัด

เบ็ญจะ วงศ์อยู่ ผู้จัดการทั่วไป แม็คโคร สาขาอยุธยา บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และพนักงานแม็คโคร สาขาอยุธยา ร่วมเป็นจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม