StartUp ไต้หวัน เปลี่ยนอ้อยเป็นหลอดดูด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พร้อมทดสอบนำก้านองุ่น เยื่อข้าวบาร์เล่ย์ มาผลิตสิ่งของที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ล่าสุดปฏิเสธข้อเสนอจาก 20 บริษัทในประเทศจีนที่ต้องการจะซื้อเทคโนโลยีของเขา แม้ว่าบริษัทต้องการรายได้ก็ตาม