“สิ่งแวดล้อม-ขยะทางทะเล” ปัญหาที่อาเซี่ยนต้องร่วมมือกันแก้ไขด่วน

ปิดฉากการประชุมสุดยอดอาเซี่ยน ครั้งที่ 35 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 3-4 พ.ย.2562 ภายใต้แนวคิดหลัก “ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ( Advancing Partnership for Sustainability ) ถือเป็นการประชุมระดับผู้นำครั้งสุดท้ายของปี ภายใต้การดำรงตำแหน่งอาเซี่ยนของไทย