สกัด Cyberbully AIS ผลักดัน DQ สร้างเด็กไทยรู้ทันโลกออนไลน์

เอไอเอสเผยผลสำรวจดัชนีชี้วัดความปลอดภัยบนสื่อออนไลน์สำหรับเด็ก จาก 30 ประเทศทั่วโลก พบเด็กไทยเกี่ยวข้องกับการรังแกและเคยถูกรังแกบนโลกออนไลน์สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเด็กประเทศอื่น แนะผู้ปกครอง โรงเรียน คุณครู เร่งสร้างภูมิคุ้มกันรับมือ Cyberbully

AISเตือนภัยเด็กในโลกไซเบอร์ แนะวัคซีน DQ ช่วงโควิดอยู่บ้านฉลาดใช้ดิจิทัล

ในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้ทุกคนต้อง social distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม , Work from Home การต้องเปลี่ยนวิถีการทำงานมาอยู่บ้านเพื่อปกป้องตัวเองรวมไปถึง Learn from Home ที่ทำให้เด็กนักเรียนต้องเลื่อนปิดเทอมหรือเปลี่ยนมาเรียนทางออนไลน์จากที่บ้าน