ผู้บริโภคอเมริกา 66% ใช้บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน 80% เป็นคนรุ่นใหม่ พร้อม 6 เทรนด์บรรจุภัณฑ์ที่น่าจับตามองในปี 2566

ตลาดบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนทั่วโลกปี 2565 มีมูลค่า 252,400 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยคาดว่า ช่วงปี 2566 – 2573 น่าจะมีการขยายตัวที่ 5.8% ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนให้มีการเติบโต คือ ความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และบรรจุภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน