แคนนอนชวน พนง.จิตอาสา สร้างบ้านนกในป่าชุมชนในโครงการอนุรักษ์พันธุ์นกป่า

มร. ฮิโรชิ โยโกตะ ประธานและประธานกรรมการบริหาร และ พงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ร่วมกับ คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สืบสานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปกป้องระบบนิเวศ จัดกิจกรรม Canon Volunteer ครั้งที่ 29