ส่อง 5 เทรนด์ด้านความยั่งยืนปี 2022

ไม่ว่าปีนี้หรือปีต่อ ๆ ไป “ภาวะโลกร้อน” ก็ยังคงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศต่าง ๆ ในโลก จึงถือเป็นประเด็นร้อนและเร่งด่วนที่จะต้องเข้ามาควบคุมและสกัดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ

เฟดเอ็กซ์ตอกย้ำ 8 ภารกิจ “ลด-เปลี่ยน-ปฏิวัติ” บรรลุเป้าหมายบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังประสบปัญหาด้านขยะบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณมหาศาล โดยเฉพาะประเทศจีนและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนมาก ที่ยังคงสร้างขยะพลาสติกจำนวนมากและก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันเราเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เพราะในประเทศจีนได้ทำการประกาศห้ามใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง และขณะที่ร้านค้าออนไลน์รุ่นใหม่จำนวนมากกำลังประสบปัญหาในจุดนี้