กลุ่มเซ็นทรัล เคลื่อนโปรเจ็กต์ ​Love the Earth ยึดกรอบ SDG วางกลยุทธ์ปกป้องโลกที่มีเพียงหนึ่งเดียว

ในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day 2022)  “เซ็นทรัลทำ” โดยกลุ่มเซ็นทรัล​ ร่วมกับบริษัทในเครือ และ UNEP ​โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme)​ ชวนทุกภาคส่วนปรับพฤติกรรมในแต่ละวันให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมรักษาโลกที่มีอยู่เพียงใบเดียว พร้อมขับเคลื่อนโครงการ Love the Earth ผ่าน  3​​ กลยุทธ์หลักของเซ็นทรัลทำ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย SDG  และแนวทางดำเนินธุรกิจในเครือขององค์กร ประกอบด้วย​ การลดปริมาณขยะ (Journey to Zero) การเพิ่มพื้นที่สีเขียว (Central Green) และ ฟื้นฟูป่า (Forest Restoration)