“เซ็นทรัล ทำ” ต่อยอด โครงการพุทธนิเวศเกษตรอินทรีย์ไร่เชิญตะวัน ผลักดันสู่ “ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการทำเกษตรอินทรีย์” พัฒนาวิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน

“เซ็นทรัล ทำ” ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ  ภายใต้โครงการหลักการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ของ กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ พระเมธีวชิโรดม  (ท่าน ว.วชิรเมธี) ผู้ก่อตั้งศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย และภาคีเครือข่าย ต่อยอด โครงการพุทธนิเวศเกษตรอินทรีย์ ไร่เชิญตะวัน

“เซ็นทรัล ทำ” สืบสาน ตำนานผ้าทอนับร้อยปี พัฒนาสู่โมเดล ท่องเที่ยวชุมชน พร้อมสนับสนุนการศึกษา และส่งเสริมอาชีพคนพิการ กระจายรายได้สู่ชุมชน

ตั้งแต่ ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน กว่า 8 ปี ที่โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ ภายใต้โครงการหลักการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ของกลุ่มเซ็นทรัล ได้ขับเคลื่อนโครงการด้วยการลงพื้นที่กับชาวชุมชนนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง ร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ และบรรเทาสาธารณภัย

ศึกษาโมเดล “เซ็นทรัล ทำ” ต้นแบบความยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ ที่สร้างและส่งต่อการพัฒนาได้อย่างไม่รู้จบ

“เซ็นทรัล ทำ” ถือเป็นหนึ่งในโมเดลการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีความน่าสนใจ เพราะสามารถจับต้องความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งยังเป็นการสร้างต้นแบบการพัฒนาที่สามารถนำแนวคิดและองค์ความรู้ไปต่อยอดได้ในหลากหลายพื้นที่  ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทย หรือแม้แต่ในต่างประเทศที่กลุ่มเซ็นทรัลมีเครือข่ายธุรกิจกระจายอยู่ก็ตาม

กลุ่มเซ็นทรัล ผนึกธุรกิจในเครือ ชวนทำดี ช่วยผู้ป่วยมะเร็ง ในโครงการ Women Cancer

ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่า โรคมะเร็งเต้านม พบมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิง และมีผู้เสียชีวิตราว 4,800 คนต่อปี แต่หากตรวจพบไว รีบเข้าสู่กระบวนการรักษา จะลดโอกาสการเสียชีวิตได้

CENTRAL GROUP ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายสู้ทุกท่าฝ่าทุกทางเพื่อต้านภัยโควิดแบบครบวงจร

กลุ่มเซ็นทรัล ผนึกกำลังบริษัทในเครือและภาคี สนับสนุนและดูแลด้านสาธารณสุขแบบครบวงจร 360 องศา ร่วมเคียงข้างคนไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ ด้วยการเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงและให้การช่วยเหลือทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง