ชูมณี X มูลนิธิกระจกเงา เปิดโครงการ ‘ซักเพื่อให้ 2’​ ได้ทั้งแบ่งปัน ทั้งช่วยลดขยะจาก Fast Fashion

ชูมณีร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา เปิดโครงการ Wash & Share “ซักเพื่อให้” ครั้งที่ 2  เปิดจุดรับบริจาคเสื้อผ้าที่ร้านสะดวกซัก Otteri wash & dry ทั้งหมด 218 สาขา กระจายตามภาคต่าง ๆ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องการ ช่วยลดปัญหาขยะเสื้อผ้า ปลุกกระแสการซักก่อนบริจาค และการรีไซเคิลผ้าหมดสภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน