การออกแบบ ‘เมนูอาหาร’ ช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมลูกค้า ให้เลือกบริโภคอาหารคาร์บอนต่ำได้มากขึ้น

นักวิจัยพบว่า หากร้านอาหารออกแบบเมนู โดยไฮไลท์รายการอาหารคาร์บอนต่ำไว้ในเมนู​ จะส่งผลให้มีการบริโภคอาหารที่มีความ climate-friendly หรือดีต่อสภาพอากาศของโลกเพิ่มมากขึ้น