การออกแบบ ‘เมนูอาหาร’ ช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมลูกค้า ให้เลือกบริโภคอาหารคาร์บอนต่ำได้มากขึ้น

Published on 19 May 2022 | by SKY

0

นักวิจัยพบว่า หากร้านอาหารออกแบบเมนู โดยไฮไลท์รายการอาหารคาร์บอนต่ำไว้ในเมนู​ จะส่งผลให้มีการบริโภคอาหารที่มีความ climate-friendly หรือดีต่อสภาพอากาศของโลกเพิ่มมากขึ้น

จากการศึกษาของ ​the University of Würzburg ในเยอรมนี ระบุว่า หากในเมนูทำให้รายการอาหารเหล่านี้เด่นขึ้น รวมทั้งมีการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างก๊าซเรือนกระจกของอาหารแต่ละรายการ จะมีผลต่อการตัดสินใจให้ลูกค้าหันไปเลือกรายการที่ดีต่อโลกได้มากกว่า​

Dr Benedikt Seger​ หัวหน้าคณะวิจัยคร้ังนี้ ระบุว่า “กลุ่มตัวอย่างเลือกสั่งเบอร์เกอร์มังสวิรัติบ่อยมากขึ้น ต่างจากก่อนหน้านี้ที่มักจะสั่งเบอร์เกอร์เนื้อกินเป็นประจำ โดยอาสาสมัครทั้ง 265 คน ได้ถูกนำเสนอรายการอาหาร 9 เมนู ซึ่งแต่ละจานจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างก๊าซเรือนกระจกระบุไว้ด้วย เช่น คูสคูสสลัด (couscous)  ซึ่งสามารถเลือกที่จะเพิ่มการใส่เนื้อ ซึ่งจัดเป็นกลุ่ม high emission ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สภาพอากาศในปริมาณที่สูง หรือไก่ ซึ่งอยู่ในกลุ่ม medium emission หรือจะเลือกเป็นฟาลาเฟล (falafel = ของทอดที่ทำมาจากถั่ว ลักษณะคล้ายลูกชิ้น) ที่อยู่ในกลุ่ม low emission  ซึ่งผู้เข้าร่วมวิจัยจะเลือกเมนูที่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศน้อยที่สุด เมื่อมีการระบุรายละเอียดให้ทราบ โดยในแต่ละมื้อยังสามารถช่วยลดการปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศลดลงได้โดยเฉลี่ยถึง 200 กรัมในแต่ละมื้อ

ยังมีความน่าสนใจจากผลการศึกษาเพิ่มเติมด้วยว่า กลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยครั้งนี้ ไม่ใช่กลุ่มที่ไม่รับประทานเนื้อ หรือจะเลิกเมนูเนื้อ รวมไปถึงเมนูที่สร้างคาร์บอนได้มากกว่า แต่เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ได้รับทราบเมื่อเห็นเมนู  รวมทั้งสะท้อนว่าผู้บบริโภคส่วนใหญ่ยินดีที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้ชีวิตประจำวัน หากส่งผลดีต่อ​ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศซึ่งถือเป็นปัญหาเร่งด่วน เช่น การเลือกสั่งอาหารในแต่ละมื้อ

“อย่างไรก็ตาม ​การที่เราจะตัดสินใจเข้าไปใช้บริการในร้านอาหารสักแห่งนั้น  เราจะเลือกจากอาหารที่ชอบ บรรยากาศในร้าน หรืออาจจะไปเพราะเพื่อนที่มาด้วยกัน แต่ส่วนใหญ่คงไม่ได้พิจารณาถึงประเด็นเกี่ยวกับ​การส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศมาเป็นตัวตัดสินใจโดยตรง ​ดังนั้น  หากร้านอาหารเลือกที่จะไฮไลท์เบอร์เกอร์มังสวิรัติในหมวดหมู่เบอร์เกอร์ แทนการโปรโมทเบอร์เกอร์เนื้อ​แบบร้านทั่วๆ ไป ก็จะสามารถส่งผลในเชิงจิตวิทยาต่อลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ​ได้  เพราะหากลูกค้าเห็นเมนูก็จะมองว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านนี้ตามปกติแล้วจะต้องสั่งเบอร์เกอร์มังสวิรัติ และมีแนวโน้มที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะเลือกสั่งเมนูนี้ตามๆ กัน แม้ว่าอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เลือกตามปกติ แต่หากมีสิ่งโน้มน้าวก็สามารถส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าได้”​​

 

Source 

Tags: , , , , , ,

Back to Top ↑