ไบเดน ลดกำแพงช่วยกลุ่มเปราะบางมะกัน 4.5 ล้านครัวรือน เข้าถึงพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชน ประหยัดค่าไฟได้ปีละ 10%

ปฏิเสธไม่ได้ว่าพลังงานหมุนเวียนมีบทบาทที่สำคัญในการแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานในอนาคต และการเข้ามาแทนที่พลังงานจากถ่านหิน อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของปัญหาโลกร้อน แต่การเข้าถึงพลังงานหมุนเวียนเหล่านั้น มักแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงที่คนรายได้น้อยซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ไม่สามารถเอื้อมถึงได้