VRH Modern Life สุขภัณฑ์ตอบโจทย์ประหยัดน้ำ-พลังงาน

แนวโน้มคนไทยเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรมที่ล้ำยุคพร้อมกับตอบโจทย์เรื่องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานมากขึ้น