เซ็นทรัล รีเทล ขับเคลื่อน CRC ‘ReNEW’ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนทุกมิติ ตั้งเป้า Green & Sustainable Retail

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC เดินหน้าสู่การเป็นองค์กรค้าปลีกต้นแบบด้านความยั่งยืนรายแรกแห่งเอเชีย ที่มุ่งมั่นลงมือทำจริงและทำอย่างต่อเนื่องด้วยแนวคิดการดำเนินธุรกิจสร้างความยั่งยืนใน 3 มิติ สิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance : ESG) จนเกิดเป็นผลลัพธ์เชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรมกับทุกภาคส่วนสู่ความสมุดล มั่งคั่ง และยั่งยืน

‘Sustainability is Core!’​ ความยั่งยืน กับ ‘เซ็นทรัล รีเทล’ สู่ต้นแบบค้าปลีกยั่งยืนรายแรกของไทย และ Next-Gen Omni Retailer ของเอเชีย

สำหรับทุกธุรกิจแล้ว Cash หรือ ‘กระแสเงินสด’ เป็นปัจจัยสำคัญของการขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโต จนมีคำกล่าวว่า ‘Cash is King’ ที่เราคุ้นเคยกันดี แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำธุรกิจในยุค New Era นี้  ไม่สามารถมองแค่มุมของการเติบโตจากฟากฝั่งของธุรกิจเพียวๆ ได้อีกต่อไป แต่ต้องขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลผลกระทบทั้งในมิติของทั้งสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างรอบด้าน