เจาะกลยุทธ์ CRC ‘ReNEW’ ของ ‘เซ็นทรัล รีเทล’ สร้างอิมแพ็คเชิงบวกอะไรได้แล้วบ้าง พร้อมส่อง 10 โปรเจ็กต์ ขับเคลื่อนปรัชญา “CRC Care” 

หากพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้น ต้องยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวของทุกคนอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือแม้แต่ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้ชีวิตและการดำเนินธุรกิจของผู้คนทั่วโลก

เซ็นทรัล รีเทล ขับเคลื่อน CRC ‘ReNEW’ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนทุกมิติ ตั้งเป้า Green & Sustainable Retail

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC เดินหน้าสู่การเป็นองค์กรค้าปลีกต้นแบบด้านความยั่งยืนรายแรกแห่งเอเชีย ที่มุ่งมั่นลงมือทำจริงและทำอย่างต่อเนื่องด้วยแนวคิดการดำเนินธุรกิจสร้างความยั่งยืนใน 3 มิติ สิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance : ESG) จนเกิดเป็นผลลัพธ์เชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรมกับทุกภาคส่วนสู่ความสมุดล มั่งคั่ง และยั่งยืน

‘Sustainability is Core!’​ ความยั่งยืน กับ ‘เซ็นทรัล รีเทล’ สู่ต้นแบบค้าปลีกยั่งยืนรายแรกของไทย และ Next-Gen Omni Retailer ของเอเชีย

สำหรับทุกธุรกิจแล้ว Cash หรือ ‘กระแสเงินสด’ เป็นปัจจัยสำคัญของการขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโต จนมีคำกล่าวว่า ‘Cash is King’ ที่เราคุ้นเคยกันดี แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำธุรกิจในยุค New Era นี้  ไม่สามารถมองแค่มุมของการเติบโตจากฟากฝั่งของธุรกิจเพียวๆ ได้อีกต่อไป แต่ต้องขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลผลกระทบทั้งในมิติของทั้งสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างรอบด้าน