ผู้บริหารระดับสูงมอง ‘สภาพอากาศ’ คือปัญหาเร่งด่วน 75% เพิ่มเม็ดเงินลงทุนเพื่อความยั่งยืน พร้อมรับขยับมากขึ้น แต่ยังห่างไกลการเป็น ‘วัฒนธรรมองค์กร’

ดีลอยท์เผยผลศึกษา CXO Sustainability Report: Accelerating the Green Transition ประจำปี 2023 รายงานฉบับนี้ เกิดจากการสำรวจกลุ่มผู้บริหารระดับ CxO หรือกลุ่มผู้บริหารสูงสุด ในระดับ C Level มากกว่า 2,000 คน ใน 24 ประเทศ

‘ESG ไม่ใช่งานแถม’ ดีลอยท์ ชี้ จะขับเคลื่อนให้ได้ผลต้องกำหนดเป็น KPI​ เมื่อความยั่งยืนไม่ใช่การสร้างภาพ แต่เป็นการสร้างโอกาสใหม่ให้ธุรกิจ

ดีลอยท์ ประเทศไทย เผยรายงานผลการสำรวจ Thailand ESG and Sustainability Survey Report 2022 พบว่า ESG มีความสำคัญต่อการพัฒนาภูมิทัศน์ทางธุรกิจมากขึ้นเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้เกิดการวางมาตรฐานในการวัดผลการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจตามหลักเกณฑ์ด้าน ESG นอกจากนี้ ความสนใจของนักลงทุนในบริษัทต่างๆ ที่มีการดำเนินการตามเป้าหมาย ESG อย่างจริงจังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

‘พิษเงินเฟ้อ’ ส่งผลชาวเยอรมันบริโภคสินค้าเพื่อความยั่งยืนลดลง มากกว่าครึ่งเลิกจ่ายส่วนต่างที่แพงกว่าสินค้าทั่วไป

อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นส่งผลให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคชาวเยอรมันอย่างเห็นได้ชัด

ดีลอยท์ แนะอาเชียนเร่งขับเคลื่อน ESG ก่อนสูญเสียโอกาสจากปัญหาสภาพอากาศกว่า 1 พันล้านล้านบาท

ดีลอยท์ เผยรายงานฉบับใหม่ ในหัวข้อ “ความมุ่งมั่นในการจัดการด้านความยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2565” นำเสนอความท้าทายในการจัดการด้านความยั่งยืนที่ประเทศต่างๆ ที่อาเซียนกำลังเผชิญอยู่ และความมุ่งมั่นของภาครัฐเพื่อจัดการกับความท้าทายเหล่านั้น เพื่อให้ภูมิภาคนี้ได้แสดงศักยภาพในทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่