How & WHY?  ทำไม ‘แสนสิริ’ วาง ‘นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม’ เป็นหนึ่งในกุญแจ  3 ดอก เพื่อสร้างการเติบโตสูงสุดในรอบ 30-40 ปี

คอนเฟิร์มมาจากหนึ่งในพี่ใหญ่แห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยอย่าง บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) แล้วว่า ​นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทต่างๆ นั้น มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้จริงๆ