เอสซีจี เลื่อนชั้น สร้างการมีส่วนร่วมคุณค่าคนด้วยฟุตบอล

นักธุรกิจการตลาดจะคุ้นเคยมากๆ กับคำว่า Strategy Engagement หรือ การมีส่วนร่วมของลูกค้ากับกลยุทธ์แบรนด์สินค้า เป็นความสัมพันธ์กับลูกค้ามากกว่าการซื้อ เพราะเกิดคุณค่า ความไว้วางใจ การมีส่วนร่วมของชุมชน ในที่สุดจะกลายเป็นแบรนด์เลิฟ

Sustainability Marketing มาตรฐานใหม่ในโลกธุรกิจ : ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์

  การสร้างผลกำไรกับการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับบางคนอาจดูเป็นคนละเรื่อง และมีแนวโน้มที่จะสวนทางกัน จากสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกคือ การทำตลาด และ การพัฒนาที่ยั่งยืน นำมาซึ่งแนวคิดใหม่เชิงธุรกิจที่เรียกว่า “การตลาดเพื่อความยั่งยืน” หรือ Sustainability Marketing