GC รับรางวัลเกียรติยศความยั่งยืนสูงสุด Sustainability Excellence Award of Honor จากเวที SET Awards 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ตอกย้ำการเป็นองค์กรต้นแบบความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC รับมอบรางวัลอันทรงเกียรติ SET Awards 2023  ประเภท Sustainability Excellence Award of Honor  ต่อเนื่อง 6 ปี จาก ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งมอบให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป