ส่อง 4 Climate Smart Water Management Solutions ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตอบโจทย์เทรนด์ Climate Change

ภาคเกษตรและอาหารเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonization) เนื่องจากมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงถึง 26% ของปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งประเทศ

เกษตรกรเมียนมาร์ ใช้ Green Way แอปฯ ช่วยทำงาน

ตามวิสัยทัศน์นักพัฒนาแอปฯ Green Way  จะแบ่งปันเทคนิคต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกที่ดีขึ้น โดยเกษตรกรเองคอยให้การช่วยเหลือ เพื่อปรับปรุงผลิตผลทางการเกษตร และระดับรายได้ของเกษตรกรให้ดีขึ้น