SWISS AIR ประกาศเป็นสายการบินแรกของโลกที่ใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานแสงอาทิตย์ในปี2023

พลังงานทดแทน (Renewable energy) เป็นพลังงานสะอาดที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ส่งผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น และหลายประเทศกำลังรุดหน้าพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค