Browsing the "THE FORESTIAS" Tag

“Forest Rescue ” เปิดแผนปฏิบัติการกู้ชีพต้นไม้

7 September 2018 | by Panee

“ต้นไม้ใหญ่บางต้นถูกโบกปูนทับโคนต้น แถมด้านบนยังเจอสายไฟ เจ้าของต้นไม้แก้ปัญหาด้วยการตัดทิ้ง เรารู้สึกสงสาร เค้าคงอยากมีชีวิตและมีชีวิตที่ดีกว่านี้”Back to Top ↑