Browsing the "the ‘National University of Science and Technology MISIS’" Tag

นักวิจัยแห่ง NUST “MISiS” หัวใสอัพไซเคิลขยะหน้ากากเป็นแบตเตอร์รี่

5 February 2022 | by Panee

นับตั้งแต่วินาทีที่เราต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในช่วงต้นปี 2020 จนถึงปัจจุบัน จำนวนขยะทางการแพทย์โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยป้องกันโรคก็เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจนกลายเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการจัดการแก้ไขอย่างเร่งด่วนBack to Top ↑