สุดแนว!! “รองเท้าที่มีวันหมดอายุ” ใช้วัสดุย่อยสลายได้เอง ดีต่อใจ ดีต่อสิ่งแวดล้อม

การดีไซน์สินค้าแฟชั่นของนักออกแบบในปัจจุบันนอกจากจะคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักแล้ว ยังนึกถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญอีกด้วย เราจะเห็นได้ว่านักออกแบบเริ่มนำวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นองค์ประกอบหลักในการผลิตสินค้าแต่ละชิ้น