ชุมชน Oberbillwerder เมืองใหม่ที่ไม่มีถนน ไม่มีรถยนต์ และไม่มีมลพิษ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าควันเสียที่ปล่อยมาจากรถยนต์ยังคงเป็นหนึ่งสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนที่ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังและต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

แผนการสร้างชุมชน Oberbillwerder ที่ตั้งห่างออกไปจากเมือง Hamburg ประมาณ 15 นาที คงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความตั้งใจของเยอรมนีที่ไม่เพียงแค่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อาศัยและการใช้สอยพื้นที่เท่านั้น แต่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากรถยนต์ยังเป็นโจทย์ที่นักพัฒนาโครงการให้ความสำคัญไม่แพ้กัน โดยชุมชนแห่งนี้ได้รับการออกแบบให้เหมาะสำหรับการเดินเท้าและการขี่จักรยาน สำหรับการขับรถยนต์ในชุมชนนี้อาจจะกลายเป็นเรื่องแปลกไปเลยเพราะที่นี่ไม่มีถนนสำหรับรถยนต์นั่นเอง โครงการนี้ได้รับการออกแบบโดยบริษัท Karres en Brands สัญชาติดัทช์ และบริษัท Adept สัญชาติเดนมาร์ก

ชุมชนแห่งนี้ประกอบไปด้วยที่พักอาศัยจำนวน 7,000 ยูนิต และอาคารสำนักงานอีกประมาณ 5,000 ยูนิต และเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยแผนพัฒนานี้ตั้งใจที่จะให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียน ร้านค้า สำนักงาน และที่พักอาศัย ได้ด้วยการเดินเท้าหรือการขี่จักรยานเป็นหลัก

ด้าน Darius Reznek แห่ง Karres en Brands กล่าวว่า “ที่นี่ไม่ได้เป็นชุมชนที่ปลอดรถยนต์ แต่เป็นชุมชนที่ไม่มีที่จอดรถยนต์ตามท้องถนน เราไม่อยากให้รถยนต์เป็นตัวกำหนดลักษณะของถนน และไม่อยากให้รถยนต์เป็นอุปสรรคกีดขวางการเดินเท้าของผู้คน ถนนหนทางจะเป็นเสมือนห้องรับแขกที่ผู้คนสามารถใช้ร่วมกันแทนที่จะใช้เป็นที่จอดรถ แต่สำหรับผู้อาศัยคนไหนที่อยากมีรถยนต์ ชุมชนแห่งนี้ก็จะมีที่จอดรถให้ซึ่งอยู่ห่างออกไปราว 200-300 เมตร”

ผู้ออกแบบยังกล่าวเสริมอีกว่า พื้นที่จอดรถยังเป็นที่กักเก็บและรวบรวมพลังงานไว้ใช้ในชุมชน และหากความต้องการใช้พื้นที่จอดรถลดลง ทางนักพัฒนาก็คาดว่าจะพัฒนาพื้นที่จอดรถดังกล่าวเป็นสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆต่อไป

นอกจากการออกแบบที่เน้นเรื่องความเป็นอยู่ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ความร่มรื่นจากแมกไม้ และคลองที่ไหลผ่านชุมชนซึ่งนับว่าเป็นอีกหัวใจสำคัญของการมีมาตรฐานชีวิตที่ดี ที่นี่ยังจะเป็นกลางทางพลังงาน และยังมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทพัฒนาก็คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2025 และโครงการจะแล้วเสร็จภายในปี 2040 ซึ่ง ณ เวลานั้นคนส่วนใหญ่ก็น่าจะขับรถยนต์ไฟฟ้ากันแล้ว

Credit :
https://www.goodnet.org/articles/this-german-suburb-will-have-everything-except-cars

Stay Connected
Latest News